Tin hoạt động

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thông báo thay đổi miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt xin trân trọng thông báo! Kể từ ngày 15/09/2020 Bà Trương Thị Thảo thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty theo QĐ số 1509.01/2020/QĐ-NVT ngày 15/09/2020.


Cập nhật lần cuối + 30/09/2020 9:28:00 CH
Lượt xem:814