Tin hoạt động

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thông báo giảm kiểm toán viên đăng ký hành nghề Nguyễn Anh Tú

Ngày 30/08/2019, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã có công văn số: 3008.01/2019/NVT1 về việc xin báo giảm kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của kiểm toán viên Nguyễn Anh Tú (chứng chỉ kiểm toán viên số 1482/KTV, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 1482-2018-124-1)

Ngày 04/09/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt giảm kiểm toán viên Nguyễn Anh Tú (chứng chỉ kiểm toán viên số 1482/KTV, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 1482-2018-124-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty từ ngày 01/09/2019.

Trân trọng kính báo!

Cập nhật lần cuối + 18/06/2020 3:31:00 CH
Lượt xem:5429