Tin hoạt động

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thông báo cập nhật Báo cáo Minh Bạch của NVT tháng 10/2020 về việc thành lập Văn phòng đại diện tại khu vực Miền trung và Tây Nguyên


CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v  Thành lập văn phòng đại diện tại khu vực 

Miền trung và Tây Nguyên

 

                                                                   
                                                                    THÔNG BÁO CẬP NHẬT

            (Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)


Thông tin về chi nhánh và văn phòng đại diện

Ngày 16/10/2020 Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số 0102038482 - 007, thông tin chi tiết như sau:


Văn Phòng đại diện tại khu vực Miền trung và Tây Nguyên

+ Tên giao dịch: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt - Văn phòng đại diện tại khu vực Miền trung - Tây Nguyên

+ Địa chỉ: Số 266 Trường Chinh, Phường  7 , TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. Việt NamCập nhật lần cuối + 26/10/2020 10:35:00 CH
Lượt xem:309