Tin hoạt động

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thông báo cập nhật thông tin Báo cáo minh bạch tháng 11 (bổ sung thông tin về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh lần thứ 6)


Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh lần thứ 6 do Bộ Tài chính cấp ngày 30/10/2020.
Cập nhật lần cuối + 12/11/2020 10:06:00 SA
Lượt xem:396