Tin hoạt động

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Cập nhật thông tin Báo cáo minh bạch tháng 12/2020 (Thay đổi địa chỉ hoạt động của Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh)

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v Thay đổi địa chỉ Chi nhánh

tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

THÔNG BÁO CẬP NHẬT

(Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch

của Công ty TNHH Kiểmtoán Nhân Tâm Việt)

Tính đến 31/12/2020:

 

Thông tin về chi nhánh tại Hồ Chí Minh:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh số 0102038482 – 003 thay đổi lần thứ 5 ngày 31/12/2020 có sự thay đổi như sau:

 

Địa chỉ cũ

Địa chỉ mới

Số 104-106 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

98 Võ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

Cập nhật lần cuối + 07/01/2021 9:36:00 SA
Lượt xem:387