Tin hoạt động

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thông báo về việc đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho Chi nhánh Hồ Chí Minh

Bộ tài chính đã chấp thuận cho Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt - Chi nhánh tại Hồ Chí Minh được kinh doanh dịch vụ kiểm toán dưới sự ủy quyền của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt  theo Công văn số 1350/BTC-QLKT ngày 05/02/2021, cụ thể như sau:

 05/02/2021. 
Cập nhật lần cuối + 08/02/2021 4:42:00 CH
Lượt xem:233