Tin hoạt động

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Cập nhật thông tin Báo cáo minh bạch tháng 7/2022 (Thông báo giảm Kiểm toán Viên - Vũ Thị Thiết)

Theo Công văn số 4181/UBCK-QLCB ngày 01/07/2022 của UBCK Nhà nước về việc giảm kiểm toán viên trong danh sách được chấp thuận kiểm toán năm 2022 đối với Bà Vũ Thị Thiết kể từ ngày 01/06/2022, cụ thể:


Cập nhật lần cuối + 07/07/2022 4:27:00 CH
Lượt xem:693