Tin hoạt động

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Cập nhật thông tin Báo cáo minh bạch tháng 11/2022 (về việc Công ty Kiểm toán Nhân Tâm Việt được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có LICC thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023)

Nội dung cập nhật cụ thể như sau:

 + Quyết định chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 số 2324/QĐ-BTC do Bộ Tài chính cấp ngày 14/11/2022.

+ Quyết định chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 số 890/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 18/11/2022. 

Cập nhật lần cuối + 22/11/2022 4:46:00 CH
Lượt xem:1774