Tin hoạt động

[ - ] Text [ + ]
Tags:

tăng kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có LICC năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tính đến 18/01/2023

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v Báo tăng kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có LICC

 

                                                                 THÔNG BÁO CẬP NHẬT

                  �(Bổ sung thông tin Báo cáominh Bạch của Công ty TNHH Kiểm toán NhânTâm Việt)

Tính đến 18/01/2023:

Tình hình báo tăng kiểm toánviên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có LICC năm 2023

của Công ty TNHH Kiểm toán NhânTâm Việt tính đến 18/01/2023:


STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

Thời gian báo tăng

 

 

Lý do

 

 

kiểm toán

Nam

Nữ

Số

Thời hạn

Từ

Đến

1

Nguyễn Văn Tân

1982

 

PTGĐ

5348-2020-124-1

18/01/2023

31/12/2023

18/01/2023

Đăng ký bổ sung (Quyết định kèm theo)


Cập nhật lần cuối + 27/07/2023 11:32:00 SA
Lượt xem:3231