Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Giảm và miễn thuế đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 sửa đổi một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định này, giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2009 và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để: cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuê; cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp thuê; bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở.
Cập nhật lần cuối + 07/06/2011 1:36:00 CH
Lượt xem:3237