Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Không phải nộp báo cáo có xác nhận của kiểm toán khi xin hoàn thuế

Theo Công văn số 1895 ngày 28/07/2009 của CHQ Đồng Nai: Doanh nghiệp không cần nộp báo cáo tồn kho có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập khi thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Trong trường hợp có nghi vấn, Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp sổ sách tại doanh nghiệp
Cập nhật lần cuối + 07/06/2011 1:35:00 CH
Lượt xem:3540