Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Trúng thưởng trò chơi trên 10 triệu VND phải nộp thuế 10%

BTC vừa ban hành Thông tư số 164 ngày 13/08/2009 hướng dẫn về thuế TNCN đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại điểm vui chơi giải trí có thưởng.

Theo đó, người trúng thưởng từ 10 triệu VNĐ trở lên sẽ phải nộp thuế TNCN với mức thuế suất 10%.

Thu nhập từ trúng thưởng tính thuế = Số tiền mặt thu về trong một cuộc chơi - Số tiền mặt đã chi ra trong một cuộc chơi

Việc khấu trừ thuế TNCN do tổ chức chi trả thực hiện và sẽ được đơn vị chi trả cấp chứng từ khấu trừ thuế nếu có yêu cầu.
Cập nhật lần cuối + 07/06/2011 1:33:00 CH
Lượt xem:3626