Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập từ ngày 01/12/2013

Ngày 16/09/2013 Chính phỉ đã ban hành Nghị định 105/2013/NĐ-CP Tăng mức phạt đối với vi phạm về chứng từ kế toán, mở sổ kế toán, hạch toán tài khoản kế toán, xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính, xử phạt hành chính trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán

Phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán:

Sẽ phạt từ 20 – 30 triệu đồng đối với hành vi giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán (quy định hiện hành 10 – 30 triệu đồng).

Hình phạt bổ sung đối với hành vi trên là tịch thu chứng từ kế toán, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề kế toán và đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán từ 01 – 03 tháng.

Ngoài ra, hành vi ký chứng từ kế toán khi chưa đủ nội dung chứng từ, không có thẩm quyền ký hoặc không được ủy quyền ký sẽ bị phạt từ 5 – 10 triệu (quy định hiện hành 2 – 10 triệu đồng).

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi Hành nghề kế toán nhưng không đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán.

Phạt hành chính đối với Kiểm toán viên và tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm toán chấp nhận thực hiện kiểm toán cho khách hàng khi khách hàng có yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc trái với quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân tiết lộ thông tin có liên quan đến hồ sơ kiểm toán, khách hàng, đơn vị được kiểm toán, trừ trường hợp khách hàng, đơn vị được kiểm toán chấp thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm toán thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Phát hành báo cáo kiểm toán mà ngày ký báo cáo kiểm toán trước ngày ký báo cáo tài chính; Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định; Không giải trình hoặc giải trình không đầy đủ, kịp thời về các nội dung ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, của đại diện chủ sở hữu đơn vị được kiểm toán.

Đình chỉ hành nghề kiểm toán của Kiểm toán viên và Tổ chức kiểm toán trong thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành đối với kiểm toán viên hành nghề khi có hành vi vi phạm: Ký báo cáo kiểm toán quá ba năm liên tục cho một đơn vị được kiểm toán.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2013, thay thế Nghị định 185/2004/NĐ-CP,39/2011/NĐ-CP

 

DDH
Cập nhật lần cuối + 25/09/2013 4:43:00 CH
Lượt xem:1500