Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

VPAUDIT được lựa chọn là doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014-đợt 1

UNCKNN công bố Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014-đợt 1

 

Theo Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán. Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước vừa thông báo danh sách các Công ty kiểm toán , Kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận năm 2014 - Đợt 1.

Tại quyết định số 786/QĐ-UBCK ngày 28/11/2013 Công ty TNHH Kiểm toán Nhân việt đã được Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 và danh sách các Kiểm toán viên được chấp thuận cho năm 2014 đính kèm:

STT

Họ và tên KTV

Số chứng chỉ KTV

GCN đăng ký hành nghề kiểm toán

1

Lưu Thị Thúy Anh

0158/KTV

0158-2013-124-1

2

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Đ.0053/KTV

0053-2013-124-1

3

Trương Mai Quân

0399/KTV

0399-2013-124-1

4

Phạm Xuân Thọ

0935/KTV

0935-2013-124-1

5

Trương Thị Thảo

0377/KTV

0377-2013-124-1

6

Đào Duy Hưng

2017/KTV

2017-2013-124-1

7

Trương Thị Diệu Huyền

1979/KTV

1979-2013-124-1

8

Trần Anh Tâm

1802/KTV

1802-2013-124-1

9

Nguyễn Thị Hạnh

1690/KTV

1690-2013-124-1

10

Nguyễn Khánh Hoa

1956/KTV

1956-2013-124-1

 

 

 

DDH
Cập nhật lần cuối + 27/11/2014 8:45:00 SA
Lượt xem:1727