Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]

Thông báo về việc Báo giảm Kiểm toán viên Nguyễn Thái Hà

Công ty Báo giảm Kiểm toán viên Nguyễn Thái Hà trong danh sách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 của Công ty từ ngày 12/03/2018, chi tiết như sau:

Cập nhật lần cuối + 30/09/2020 9:16:00 CH
Lượt xem:560