Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Công khai Báo cáo minh bạch của Tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018

Thực hiện Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng , Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt công khai Báo cáo minh bạch 2018 như sau:
Cập nhật lần cuối + 18/06/2020 2:03:00 CH
Lượt xem:1134