Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thông báo giảm kiểm toán viên đăng ký hành nghề Nguyễn Hữu Thắng

Ngày 02/10/2018, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã có công văn số: 0210.02/2018/NVT1 về việc xin báo giảm kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 của kiểm toán viên Nguyễn Hữu Thắng (chứng chỉ kiểm toán viên số 2818/KTV, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 2818-2015-124-1)

Ngày 08/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt giảm kiểm toán viên Nguyễn Hữu Thắng (chứng chỉ kiểm toán viên số 2818/KTV, giấy chứng nhận đăg ký hành nghề kiểm toán số 2818-2015-124-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 của Công ty từ ngày 1/10/2018.

Trân trọng kính báo!
Cập nhật lần cuối + 18/06/2020 1:50:00 CH
Lượt xem:1071