Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Công khai báo cáo minh bạch 2019 (cập nhật tháng 05/2019)

Thực hiện Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng , Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt công khai Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 05/2019 như sau:

Cập nhật lần cuối + 18/06/2020 1:41:00 CH
Lượt xem:442