Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thông báo cập nhật Báo cáo Minh Bạch của NVT tháng 10/2020 về việc Báo tăng kiểm toán viên

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v Báo tăng kiểm toán viên

 

                                                                   
                                                                    THÔNG BÁO CẬP NHẬT

            (Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)


Tính đến 14/10/2020:

Tình hình tăng bổ sung kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công 

chúng năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tính đến 14/10/2020:


TT

Họ và tên

Giấy chứng nhận ĐKHN

Số

Từ ngày

Ngày hết hạn

1

Phạm Văn Tuân

4497-2018-124-1

13/10/2020

31/12/2020

2

Nguyễn Thị Huyền Trang

4287-2018-124-1

13/10/2020

31/12/2020
Cập nhật lần cuối + 26/10/2020 10:33:00 CH
Lượt xem:141