Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thông báo cập nhật thông tin Báo cáo minh bạch tháng 12/2020 (bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty)

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

 

THÔNG BÁO CẬP NHẬT

(Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch

của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)

Tính đến 03/12/2020:

 

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt xin bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch tính đến thời điểm 03/12/2020 cụ thể như sau:

 

Ô. Nguyễn Văn Tân – Phó giám đốc chi Nhánh Hà Nội được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh Hà nội với nhiệm vụ hỗ trợ Giám đốc chi nhánh Hà nội các công việc được giao Theo quyết định số 0312.01/2020/QĐ-NVT ngày 03/12/2020 của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.


Cập nhật lần cuối + 31/12/2020 4:11:00 CH
Lượt xem:922