Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Nội quy phòng thi

1. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày giờ quy định. Nếu đến chậm quá 10 phút sau khi đã bóc đề thì không được dự thi.

2. Sau khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

3. Chỉ được mang vào phòng thi: bút viết, bút chì, tẩy chì, thước kẻ máy tính cầm tay cá nhân không có phím chữ cái.

4. Không được mang vào phòng thi mọi tài liệu có chữ, giấy than, vũ khí, chất gây cháy nổ, bia rượu, phương tiện kỹ thuật thu phát, truyền tin, ghi âm và các vật dụng khác. Khi vào phòng thi phải tắt điện thoại di động và để trước mặt.

5. Ghi đầy đủ thông tin vào giấy thi theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.

6. Bài làm phải rõ ràng, sạnh sẽ, ngoài các ký hiệu “x” hoặc “v” được sử dụng để điền vào ô thích hợp, thí sinh không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng khác, không viết bút chì, mực đỏ vào bài thi. Các câu hỏi có yêu cầu ghi lời giải, cần viết ngắn gọn, trả lời trực tiếp vào câu hỏi.

7. Phải giữ gìn trật tự, không được hút thuốc trong phòng thi.

8. Thí sinh phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, dùng lời nói, chữ viết, ký hiệu, ám hiệu… để trao đổi kết quả thi. Các trường hợp vi phạm sẽ bị nhắc nhở công khai và bị đánh dấu trong danh sách dự thi.

9. Thí sinh chỉ được ra ngoài phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi. Nếu cần hỏi điều gì với cán bộ coi thi thì phải hỏi công khai. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo cán bộ coi thi xử lý.

10. Thí sinh chỉ được rời phòng thi sớm nhất là sau 2/3 thời gian làm bài. Các trường hợp khác phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng coi thi.

11. Khi hết giờ thi, phải ngưng làm bài, nộp cả đề thi và bài thi cho cán bộ coi thi. Khi nộp bài, thí sinh phải ký tên xác nhận vào bảng danh sách thí sinh dự thi. Nghiêm cấm ký thay thí sinh khác.

12. Không làm được bài thí sinh cũng phải nộp lại đề và giấy thi. Không được nộp giấy nháp thay giấy thi.

Thí sinh nào vi phạm những qui định trên, tùy mức độ nặng nhẹ sẽ xử lý theo Quy chế thi của Công ty.
VPAUDIT
Cập nhật lần cuối + 24/06/2010 9:15:00 SA
Lượt xem:11287