Trao đổi nghiệp vụ

 • Hóa đơn viết sai, xử lý thế nào?

  04/04/2011 12:00:00 SA

  Tùy trường hợp cụ thể, khi viết sai hóa đơn cần xử lý như sau:

  Chi tiết...

 • Bàn về tính chuyên nghiệp

  24/06/2010 1:31:00 CH

  Theo từ điển Việt Nam (Viện Ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng, 2006) về mặt tính từ, chuyên nghiệp nghĩa là: chuyên là một nghề, lấy một việc, một hoạt động nào đó làm nghề chuyên môn; phân biệt với nghiệp dư. Theo từ điển Anh – Anh – Việt (NXB Văn hóa thông tin, 1999) professional (chuyên nghiệp): doing as a jod sth which others do only as an interest or a hobby (tạm dịch: là một việc gì đó như một công việc mà người khác làm chỉ vì hứng thú hoặc sở thích).

  Chi tiết...