Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd

Chính sách thuế

Bàn về tính chuyên nghiệp
Bàn về tính chuyên nghiệp

Theo từ điển Việt Nam (Viện Ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng, 2006) về mặt tính từ, chuyên nghiệp nghĩa là: chuyên là một nghề, lấy một việc, một hoạt động nào đó làm nghề chuyên môn; phân biệt với nghiệp dư. Theo từ điển Anh – Anh – Việt (NXB Văn hóa thông tin, 1999) professional (chuyên nghiệp): doing as a jod sth which others do only as an interest or a hobby (tạm dịch: là một việc gì đó như một công việc mà người khác làm chỉ vì hứng thú hoặc sở thích).

Hóa đơn viết sai, xử lý thế nào?
Hóa đơn viết sai, xử lý thế nào?

Tùy trường hợp cụ thể, khi viết sai hóa đơn cần xử lý như sau:

Một số nội dung của chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 920 về việc thực hiện kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
Một số nội dung của chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 920 về việc thực hiện kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước

Quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản liên quan đến trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán viên và công ty kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm tra các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước, cũng như hình thức và nội dung của báo cáo mà kiểm toán viên đưa ra sau khi hoàn tất công việc.

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập từ ngày 01/12/2013
Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập từ ngày 01/12/2013

Ngày 16/09/2013 Chính phỉ đã ban hành Nghị định 105/2013/NĐ-CP Tăng mức phạt đối với vi phạm về chứng từ kế toán, mở sổ kế toán, hạch toán tài khoản kế toán, xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính, xử phạt hành chính trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán…

Chất lượng báo cáo tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2013: Hơn phân nửa phải điều chỉnh số liệu sau kiểm toán
Chất lượng báo cáo tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2013: Hơn phân nửa phải điều chỉnh số liệu sau kiểm toán

Gần 500 doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính soát xét, thì có tới hơn một nửa phải điều chỉnh số liệu, trong đó hơn 1/3 từ lãi thành lỗ với khoản chênh lệch hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng.

Bộ Tài chính ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng từ 01/01/2014
Bộ Tài chính ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng từ 01/01/2014

Ngày 06/12/2012, Bộ Tài Chính ra Thông tư 214/2012/TT-BTC ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập.

Một số lưu ý khi thực hiện kiểm toán tập đoàn
Một số lưu ý khi thực hiện kiểm toán tập đoàn

Kiểm toán tập đoàn khi chấp nhận dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn cần lưu ý đối với ý kiến trên báo cáo kiểm toán tập đoàn.

Doanh nghiệp có thể được chuyển lỗ từ nước ngoài về 5 năm liên tục
Doanh nghiệp có thể được chuyển lỗ từ nước ngoài về 5 năm liên tục

Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm kể từ ngày tiếp nhận khoản lỗ. Số lỗ được chuyển tối đa bằng số vốn đầu tư ra nước ngoài.

Nhận cổ tức bằng cố phiếu không được ghi nhận doanh thu
Nhận cổ tức bằng cố phiếu không được ghi nhận doanh thu

Theo UBCK, việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu không có sự chuyển giao về lợi ích kinh tế nên không đạt đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ghi nhận doanh thu.

Từ 1/8: Vi phạm hành chính kế toán phạt đến 30 triệu đồng
Từ 1/8: Vi phạm hành chính kế toán phạt đến 30 triệu đồng

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 39/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực kế toán vừa được Chính phủ ban hành.

Khách hàng tiêu biểu
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác