Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd

Kết quả tuyển dụng

Công bố danh sách trúng tuyển vị trí Trợ lý kiểm toán viên năm 2014
Công bố danh sách trúng tuyển vị trí Trợ lý kiểm toán viên năm 2014

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt trân trọng thông báo danh sách các ứng viên đã trúng tuyển vào vị trí Trợ lý kiểm toán viên năm 2014.

Danh sách ứng viên qua vòng phỏng vấn vào thi viết
Danh sách ứng viên qua vòng phỏng vấn vào thi viết

Danh sách ứng viên qua vòng phỏng vấn vào thi viết

Công bố kết quả vòng thi thứ 3 năm 2011
Công bố kết quả vòng thi thứ 3 năm 2011

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt trân trọng thông báo kết quả vòng thi thứ 3, dự tuyển vào vị trí Trợ lý kiểm toán viên, năm 2011 như sau:

Công bố kết quả phỏng vấn và danh sách dự thi viết vào vị trí trợ lý KTV năm 2011
Công bố kết quả phỏng vấn và danh sách dự thi viết vào vị trí trợ lý KTV năm 2011

Sau một tuần làm việc khẩn trương, Hội đồng phỏng vấn của Công ty Kiểm toán Nhân Việt gồm 10 thành viên thành viên với trình độ chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng đã thống nhất mời 36 ứng viên tiếp tục tham dự vòng thi thứ 3 – thi viết.

Công bố danh sách trúng tuyển vào vòng phỏng vấn tuyển trợ lý kiểm toán viên năm 2011
Công bố danh sách trúng tuyển vào vòng phỏng vấn tuyển trợ lý kiểm toán viên năm 2011

Công ty Kiểm toán Nhân Việt trân trọng cảm ơn các ứng viên đã nhiệt tình tham dự kỳ thi tuyển nhân viên năm 2011 của chúng tôi. Sau 2 tuần tiếp nhận hồ sơ dự tuyển vào vị trí trợ lý kiểm toán viên chúng tôi đã nhận được 245 hồ sơ đúng qui định và rất nhiều hồ sơ không đúng qui định không được xem xét. Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng từng hồ sơ và quyết định mời 68 ứng viên tham dự vòng phỏng vấn vào vị trí trợ lý kiểm toán viên