Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd

Khách hàng

Doanh nghiệp nhà nước
Công ty dịch vụ viễn thông VinaPhone
Công ty dịch vụ viễn thông VinaPhone

Lĩnh vực hoạt động: Mạng điện thoại di động VinaPhone Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC, Kiểm toán XDCB.

Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN)
Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN)

Lĩnh vực hoạt động: Viễn thông

Các dịch vụ đã được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC, Kiểm toán XDCB

Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Việt Nam
Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông, quảng cáo, dịch vụ truyền hình
Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC

Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC
Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông, báo chí, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông
Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC, Kiểm toán XDCB

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: Bưu chính, dịch vụ thương mại
Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC, XDCB

Bưu điện Trung ương
Bưu điện Trung ương

Lĩnh vực hoạt động: Viễn thông, Bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp cao
Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC, XDCB

Viễn thông Trà Vinh
Viễn thông Trà Vinh

Lĩnh vực hoạt động: Viễn thông
Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC, XDCB

Bưu điện tỉnh Trà Vinh
Bưu điện tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực hoạt động: Bưu điện
Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán XDCB

Viễn thông Tiền Giang
Viễn thông Tiền Giang

Lĩnh vực hoạt động: Viễn thông
Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC, XDCB

Viễn thông Bến Tre
Viễn thông Bến Tre

Lĩnh vực hoạt động: Viễn thông
Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC, XDCB

Viễn thông Yên Bái
Viễn thông Yên Bái

Lĩnh vực hoạt động: Viễn thông
Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán XDCB

Bưu điện tỉnh Hải Dương
Bưu điện tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực hoạt động: Bưu chính
Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC

Doanh nghiệp cổ phần - TNHH
Công ty dịch vụ viễn thông VinaPhone
Công ty dịch vụ viễn thông VinaPhone

Lĩnh vực hoạt động: Mạng điện thoại di động VinaPhone Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC, Kiểm toán XDCB

Công ty Cổ phần MCO Việt Nam
Công ty Cổ phần MCO Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng công trình giao đông, dân dụng; Xây dựng khu công nghiệp; Quy hoạch đô thị
Dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC, Kiểm toán XDCB

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng công trình thủy lợi - thủy điện
Dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc
Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

Lĩnh vực hoạt động: Dược
Dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC

Công ty Cổ phần CMC
Công ty Cổ phần CMC

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất gạch men
Dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC, Kiểm toán XDCB

Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện
Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện

Lĩnh vực hoạt động: Chuyển phát nhanh, Dịch vụ bưu chính
Dịch vụ đượcc VP AUDIT cung cấp: Tư vấn tài chính, Kiểm toán XDCB

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Lĩnh vực hoạt động: Bất động sản, đồ gỗ cao cấp, thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu
Dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC

Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Việt Nam
Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông, quảng cáo, dịch vụ giá trị gia tăng trên truyền hình
Dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC, Tư vấn tài chính

Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPlus
Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPlus

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông, quảng cáo, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông
Dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG
Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông, quảng cáo, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông
Dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất săm lốp, các sản phẩm cao su kỹ thuật
Dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC

Công ty Cổ phần Long Giang
Công ty Cổ phần Long Giang

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng, thương mại
Dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam
Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: Máy điều hòa không khí; Thiết bị điện lạnh
Dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC

Đơn vị sự nghiệp
Trường Cao đẳng Đại Việt
Trường Cao đẳng Đại Việt

Lĩnh vực hoạt động: Đào tạo
Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán BCTC

Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực hoạt động: Đào tạo
Các dịch vụ được VP AUDIT cung cấp: Kiểm toán XDCB

Khách hàng khác