Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd
Mục tiêu hoạt động

"Increasing your value” - Không ngừng gia tăng giá trị cho quý khách

Với mục tiêu đó, NVT luôn quan tâm chăm chút trong mỗi dịch vụ để đem đến cho quý khách:
- Những dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán, thuế hữu hiệu nhất,
- Mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất.
- Đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính cao nhất.

NVT cam kết:

- Đề cao tinh thần hợp tác, nhiệt tận tình, chu đáo trong mọi công việc trước, trong và sau khi cung cấp dịch vụ.
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiến độ công việc theo yêu cầu của quý khách.
- Kết hợp giữa kiểm toán với việc cung cấp miễn phí các dịch vụ: tư vấn tài chính, kế toán, thuế, phân tích hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính,... phù hợp với qui định của pháp luật
- Đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của quý khách và không ngừng gia tăng giá trị của quý khách qua mỗi dịch vụ của chúng tôi.
- Đem lại sự tin tưởng và hài lòng cho quý khách.