Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd
Phương châm hoạt động
- Độc lập, trung thực khách quan và bảo mật, tuân thủ các quy định của nhà nước Việt Nam cũng như các chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận chung
- Phương pháp kiểm toán khoa học, hiện đại, hiệu quả.
- Khẳng định tính chuyên nghiệp, chất lượng trong từng dịch vụ
- Nhiệt tình, chu đáo, chuẩn mực trong tác nghiệp, luôn quan tâm bảo vệ lợi ích hợp pháp cho khách hàng.
- Luôn gắn kết dịch vụ chính với các dịch vụ gia tăng miễn phí
- Đảm bảo sự hài lòng của Quý khách trong mọi dịch vụ của NVT.