Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd
Quy trình cung cấp dịch vụ

1.Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng:
NTV luôn lắng nghe mọi yêu cầu của khách hàng và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách phù hợp với lĩnh vực hoạt động của NTV.

Quý khách có thể yêu cầu cung cấp dịch vụ qua điện thoại, email hoặc yêu cầu trực tuyến tại website của chúng tôi. NTV sẽ nhanh chóng tiếp nhận yêu cầu của quý khách.

2. Khảo sát:
Để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của quý khách, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát sơ bộ tình hình, đặc điểm hoạt động của quý khách. Đây là bước tiếp cận ban đầu để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về yêu cầu của quý khách và có thể đưa ra kế hoạch cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá phí hợp lý nhất cho quý khách.

3. Lập hồ sơ chào hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng:
Trên cơ sở kết quả khảo sát, chúng tôi sẽ gửi tới quý khách bản hồ sơ chào hàng. Trong bản chào hàng này chúng tôi sẽ trình bày rõ những nhận thức của chúng tôi về yêu cầu của khách hàng, nội dung dịch vụ sẽ cung cấp, giới thiệu nhân sự thực hiện dịch vụ, kế hoạch thực hiện và ước tính giá phí hợp lý nhất để thực hiện dịch vụ.

Trong giai đoạn này chúng tôi cũng sẽ lắng nghe ý kiến phản hồi của quý khách để đi đến thống nhất giá phí dịch vụ và ký kết hợp đồng.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ sẽ được lập theo qui định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 về Hợp đồng kiểm toán.
 

4. Lập kế hoạch cung cấp dịch vụ:

Kế hoạch cung cấp dịch vụ bao gồm kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết.

Chúng tôi cũng sẽ thảo luận với quý khách về các kế hoạch này để đảm bảo công việc được vận hành theo đúng lịch trình với chất lượng tốt nhất.

5. Tổ chức cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng:

Các dịch vụ do NTV cung cấp được thực hiện theo các quy trình riêng của NTV. Quy trình này được NTV xây dựng công phu, tuân thủ chặt chẽ các qui định của hệ thống Chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt Nam và hệ thống Chuẩn mực kiểm toán, kế toán quốc tế được thừa nhận tại Việt Nam.

Nhân lực thực hiện dịch vụ cho quý khách là các chuyên gia đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, am hiểu kiến thức chuyên môn, có bề dày kinh nghiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp và hết lòng vì quý khách.

NTV luôn tự hào rằng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp đã và đang làm hài lòng quý khách hàng của chúng tôi.

6. Trao đổi, báo cáo kết quả thực hiện với khách hàng:
Trong quá trình cung cấp dịch vụ, NTV thường xuyên trao đổi kết quả công việc và các vấn đề quan trọng cần lưu ý ngay với quý khách.

Khi kết thúc công việc, chúng tôi sẽ có các buổi họp để báo cáo kết quả tổng thể đến quý khách và thống nhất các kết quả này.

7. Lập và phát hành báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ:
Các báo cáo sẽ được gửi tới quý khách bao gồm:

- Báo cáo kết quả dịch vụ: Báo cáo này được lập phù hợp với qui định tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 và các chuẩn mực có liên quan.

- Thư quản lý (nếu có): Thư quản lý được gửi riêng cho Ban lãnh đạo của quý khách để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của quý khách.
 

8. Lưu trữ hồ sơ:
Khi công việc đã hoàn tất, toàn bộ các tài liệu thu thập được trong quá trình cung cấp dịch vụ sẽ được tập hợp, phân loại và lưu trữ một cách khoa học.