Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd

Tin trong nước

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015 – Đợt 1.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015 – Đợt 1.

 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Danh sách 18 công ty kiểm toán đượcchấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứngkhoán năm 2015 – Đợt 1. 

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với trường hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, tư vấn thuế...
Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với trường hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, tư vấn thuế...

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với trường hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ khác

Bộ tài chính ban hành thông tư số 141/2013/TT-BTC về việc quy định áp dụng thuế suất thuế TNDN năm 2013 và thuế suất thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 30/11/2013.
Bộ tài chính ban hành thông tư số 141/2013/TT-BTC về việc quy định áp dụng thuế suất thuế TNDN năm 2013 và thuế suất thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 30/11/2013.

Ngày 16 tháng 10 năm 2013 Bộ tài chính ban hành thông tư số: 141/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Khi nào chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA) của Việt Nam được các nước thừa nhận?
Khi nào chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA) của Việt Nam được các nước thừa nhận?

Khi nào chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán của Việt Nam (CPA Việt Nam) được các nước trong khu vực thừa nhận, để người Việt Nam có thể dễ dàng làm việc tại các nước trong khu vực là sự quan tâm và mong muốn của những người làm nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam. Theo cam kết quốc tế, năm 2015 Việt Nam phải mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, trong đó có việc thừa nhận lẫn nhau về chứng chỉ hành nghề. Việt Nam đã chuẩn bị gì cho việc này và làm thế nào để đạt được điều đó? 

Một số nội dung của chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 920 về việc thực hiện kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
Một số nội dung của chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 920 về việc thực hiện kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước

Quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản liên quan đến trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán viên và công ty kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm tra các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước, cũng như hình thức và nội dung của báo cáo mà kiểm toán viên đưa ra sau khi hoàn tất công việc.

Tổng cục thuế trả lời Kiểm toán Nhà Nước về Thuế GTGT đối với hoạt động khuyến mại
Tổng cục thuế trả lời Kiểm toán Nhà Nước về Thuế GTGT đối với hoạt động khuyến mại

Ngày 16/08/2013 Tổng cục thuế đã có công văn số 2681/TCT-CS trả lời Kiểm toán Nhà nước đối với trường hợp thuế GTGT đầu vào, đầu ra liên quan đến hoạt động khuyến mại hàng hóa dịch vụ.

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập từ ngày 01/12/2013
Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập từ ngày 01/12/2013

Ngày 16/09/2013 Chính phỉ đã ban hành Nghị định 105/2013/NĐ-CP Tăng mức phạt đối với vi phạm về chứng từ kế toán, mở sổ kế toán, hạch toán tài khoản kế toán, xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính, xử phạt hành chính trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán…

Chất lượng báo cáo tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2013: Hơn phân nửa phải điều chỉnh số liệu sau kiểm toán
Chất lượng báo cáo tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2013: Hơn phân nửa phải điều chỉnh số liệu sau kiểm toán

Gần 500 doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính soát xét, thì có tới hơn một nửa phải điều chỉnh số liệu, trong đó hơn 1/3 từ lãi thành lỗ với khoản chênh lệch hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng.