Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd

Vị trí đang tuyển

Thông báo tuyển dụng trợ lý kiểm toán viên năm 2021
Thông báo tuyển dụng trợ lý kiểm toán viên năm 2021

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm VIệt đang có nhu cầu tuyển dụng trợ lý kiểm toán ưu tiên những trường hợp có trên 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Thông báo tuyển dụng kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán viên tháng 08/2014
Thông báo tuyển dụng kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán viên tháng 08/2014

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt đang tuyển dụng 06 kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán viên đã có kinh nghiệm thực tế. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 20/08/2014

Thông báo tuyển dụng nhân sự học việc kiểm toán
Thông báo tuyển dụng nhân sự học việc kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Sau đây gọi tắt là NVT) có nhu cầu tuyển khoảng 6 nhân sự học việc, tập sự cho vị trí Trợ lý kiểm toán báo cáo tài chính.