Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thời điểm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với giao dịch bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng

Việc thanh toán theo hình thức bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán không được coi là hình thức thanh toán qua ngân hàng để hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu VND trở lên được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tuy nhiên, theo Công văn số 10220 ngày 20/07/2009 của BTC, trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/03/2009, chứng từ chứng minh việc nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán hoặc chứng từ chuyển tiền vào tài khoản bên bán vẫn được chấp nhận là căn cứ để hàng hóa, dịch vụ nêu trên được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Cập nhật lần cuối + 07/06/2011 1:34:00 CH
Lượt xem:3793