Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Đề xuất miễn thuế cho nhà đầu tư chứng khoán từ 1/8

Theo Tuổi trẻ ngày 16/6, một lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế cho nhà đầu tư chứng khoán từ 1/8/2011 đến hết 2012 do thị trường chứng khoán thời gian qua giảm khá mạnh, xét trên bình diện tổng thể, nhà đầu tư hầu như không có thu nhập, thậm chí bị lỗ vốn.

Thu nhập nhận được từ cổ tức cũng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân nhằm tạo sự công bằng với người gửi tiết kiệm.

Đồng thời, Bộ Tài chính trình Chính phủ xin ý kiến Quốc hội vào tháng 7 cho phép miễn thuế thu nhập cá nhân đối với người làm công ăn lương không có người phụ thuộc có thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng trở xuống, có một người phụ thuộc có thu nhập không quá 6,6 triệu đồng/tháng, có hai người phụ thuộc thu nhập không quá 8,2 triệu đồng/tháng...

Các loại thuế thu nhập khác... cũng được trình để có chính sách giảm, hoãn có thời hạn.

Nguồn Tuổi trẻ
Cập nhật lần cuối + 17/06/2011 9:02:00 SA
Lượt xem:1090