Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Quyết định của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng 2018

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là một trong 32 Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Cập nhật lần cuối + 18/06/2020 2:53:00 CH
Lượt xem:1168