Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]

Danh sách các Công ty kiểm toán được chấp nhận kiểm toán doanh nghiệp niêm yết năm 2013

 Theo quy định tại Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán, UBCKNN thông báo danh sách các Công ty kiểm toán, Kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận năm 2013 - Đợt 2.

 

 

DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2013 - ĐỢT II

 

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KSI VIỆT NAM.. 1

2. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM.. 1

3. CÔNG TY TNHH ĐÔNG Á.. 1

4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN.. 2

5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO.. 2

6. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN VIỆT. 3

7. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AAT  3

8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIA.. 3

9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN.. 4

10. CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM.. 5

11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG - T.D.K.. 5

 
...
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN VIỆT
 

(Theo Quyết định số 993/QĐ-UBCK ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)

STT

Họ và tên

Số chứng chỉ KTV

STT

Họ và tên

Số chứng chỉ KTV

1

Lưu Thị Thúy Anh

0158/KTV

5

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Đ.0053/KTV

2

Trương Mai Quân

0399/KTV

6

Nguyễn Thị Thanh

0772/KTV

3

Phạm Xuân Thọ

0935/KTV

7

Nguyễn Thị Hạnh

1690/KTV

4

Trương Thị Thảo

0377/KTV

8

Hồ Xuân Hè

1603/KTV

Danh sách kiểm toán viên bổ sung:

STT

Họ và tên

Số chứng chỉ KTV

STT

Họ và tên

Số chứng chỉ KTV

9

Đào Duy Hưng

2017/KTV

10

Trương Thị Diệu Huyền

1979/KTV

 ...

Dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp Niêm Yết của Công ty Kiểm toán Nhân Việt

Địa chỉ: Số 10, ngõ 462, đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội

Tư vấn dịch vụ online:  0913.731.469

 

VP
Cập nhật lần cuối + 17/09/2013 10:44:00 CH
Lượt xem:8668