Kết quả tuyển dụng

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Danh sách ứng viên được mời phỏng vấn năm 2010

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC MỜI THAM DỰ PHỎNG VẤN NĂM 2010

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt trân trọng thông báo danh sách ứng viên được mời tham dự phỏng vấn như sau:

DANH SÁCH THAM DỰ PHỎNG VẤN
VỊ TRÍ TRỢ LÝ KIỂM TOÁN VIÊN

STT Mã số Họ Tên Ngày sinh Thời gian phỏng vấn Số điện thoại
1 14 Phan Đức Anh 02/09/1987 9:00 ngày 21/06/2010 0977 686 816
2 01 Phạm Văn  Biện 28/07/1985 9:30 ngày 21/06/2010 0943 388 828
3 25 Trần Văn  Cường 12/03/1982 10:00 ngày 21/06/2010 0925 751 038
4 40 Trịnh Trung Chính 02/09/1988 10:30 ngày 21/06/2010 01649 586 648
5 45 Dương Văn  Dũng 15/01/1983 11:00 ngày 21/06/2010 0166 983 7777
6 11 Nguyễn Trọng  Dũng 21/05/1987 11:30 ngày 21/06/2010 0987 689 740
7 43 Hồ Ánh  Dương 03/09/1988 14:00 ngày 21/06/2010 0985 343 430
8 64 Nguyễn Cáp Tiến  Đạt 15/12/1988 14:30 ngày 21/06/2010 0985 512 899
9 35 Nguyễn Thành Đạt 11/11/1988 15:00 ngày 21/06/2010 0165 220 3435
10 49 Phan Anh Hào 01/05/1988 15:30 ngày 21/06/2010 0986 993 666
11 42 Nguyễn Văn  Hiếu 10/06/1987 16:00 ngày 21/06/2010 0128 245 2488
12 57 Đoàn Văn  Hồng 28/12/1988 16:30 ngày 21/06/2010 0167 357 8755
13 10 Trịnh Ngọc  Hưng 21/02/1988 17:00 ngày 21/06/2010  0976 076 949
14 03 Trần Khang 22/10/1982 8:30 ngày 22/06/2010 0938 118 822
15 38 Nguyễn Đình  Long 01/12/1988 9:00 ngày 22/06/2010 0168 271 4507
16 47 Lê Văn  Luận 19/05/1987 9:30 ngày 22/06/2010 0946 268 635
17 58 Ngô Đình Mạnh 24/04/1988 10:00 ngày 22/06/2010 0979 646 380
18 21 Nguyễn Quý  Mạnh 08/01/1988 10:30 ngày 22/06/2010 0988.736.818
19 17 Nguyễn Thế  Mạnh 20/09/1987 11:00 ngày 22/06/2010 0904 531 045
20 09 Trần Công  Nhân 29/04/1988 11:30 ngày 22/06/2010 0165 330 6848
21 07 Nguyễn Duy Phong 17/06/1988 14:00 ngày 22/06/2010 0944 236 328
22 50 Trịnh Duy  Phong 20/10/1983 14:30 ngày 22/06/2010 0945 553 594
23 59 Nguyễn Văn  Quảng 27/01/1988 15:00 ngày 22/06/2010 0904 919 204
24 65 Lê Minh Sơn 28/01/1987 15:30 ngày 22/06/2010 0984 666 720
25 67 Đoàn Trọng  Tuấn 20/01/1988 16:00 ngày 22/06/2010 0983 219 025
26 13 Nguyễn Văn  Tùng 20/04/1987 16:30 ngày 22/06/2010 0972 896 057
27 53 Thẩm Quốc  Thắng 07/11/1988 17:00 ngày 22/06/2010 0168 870 7508
28 20 Nguyễn Ngọc Thông 10/01/1984 8:30 ngày 23/06/2010 0166 227 9886
29 44 Nguyễn Quang Thùy 12/03/1985 9:00 ngày 23/06/2010 0979 351 669
30 48 Nguyễn Quang Trung 25/08/1987 9:30 ngày 23/06/2010 0938 934 568
31 22 Trần Nam Trung 24/02/1988 10:00 ngày 23/06/2010 0986 262 296
32 46 Trẩn Thành  Trung 29/11/1988 10:30 ngày 23/06/2010 0979 467 314
33 56 Nguyễn Phi Trương 17/08/1986 11:00 ngày 23/06/2010 0167 455 5394
34 68 Trần Minh Giang 03/07/1988 11:30 ngày 23/06/2010 0167 755 7576

Tải danh sách ứng viên phỏng vấn vào vị trí trợ lý kiểm toán viên tại đây

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ PHỎNG VẤN
VỊ TRÍ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH


STT Mã số Họ Tên Giới tính Ngày sinh Thời gian phỏng vấn Số điện thoại
1 006 Phạm Thị  Bình Nữ 01/10/1982 14:00 ngày 23/06/2010 0904 046 782
2 008 Quách Quỳnh  Dung Nữ 23/08/1988 14:30 ngày 23/06/2010 0912 421 838
3 007 Nguyễn Thị Thúy  Hường Nữ 08/08/1986 15:00 ngày 23/06/2010 0987 161 452
4 009 Bùi Thị Thúy Lan Nữ 18/11/1986 15:30 ngày 23/06/2010 0973 738 605
5 012 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 30/04/1980 16:00 ngày 23/06/2010 0912 254 075
6 010 Nguyễn Phương Thúy Nữ 20/12/1987 16:30 ngày 23/06/2010 0975 202 205
7 011 Doãn Thị Thu Trang Nữ 10/25/1986 17:00 ngày 23/06/2010 0989 866 669

Tải danh sách ứng viên phỏng vấn vào vị trí nhân viên hành chính tại đây

Địa điểm phỏng vấn:
Trụ sở Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt
Số 10, ngõ 462, đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội


Đề nghị các ứng viên có tên trên đây lưu ý:
- Gửi email tới địa chỉ khuyennt@vpaudit.vn để xác nhận tham dự phỏng vấn theo mẫu sau:

"Tôi tên là................... Mã số: ....................
Tôi xin xác nhận sẽ có mặt đúng giờ đã được thông báo để tham dự phỏng vấn vào vị trí....
Trân trọng"

- Ứng viên đầu tiên của mỗi buổi (sáng, chiều) cần có mặt trước giờ phỏng vấn 15 phút, các ứng viên còn lại cần có mặt trước giờ phỏng vấn 60 phút.
- Khi đi phỏng vấn cần mang theo chứng minh thư (hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh), ăn mặc lịch sự phù hợp với môi trường làm việc công sở.
- Trường hợp ứng viên muốn thay đổi lịch phỏng vấn phải tự thương lượng với ứng viên khác và phải thông báo lại lịch cụ thể cho Công ty bằng email và điện thoại.
- Ứng viên đầu tiên của mỗi buổi (sáng, chiều) cần có mặt trước giờ phỏng vấn 15 phút, các ứng viên còn lại cần có mặt trước giờ phỏng vấn 60 phút.
Cập nhật lần cuối + 03/06/2011 9:00:00 SA
Lượt xem:5622