Kết quả tuyển dụng

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thông báo trúng tuyển nhân viên năm 2010

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển vào các vị trí Trợ lý kiểm toán viên và Nhân viên hành chính - tổng hợp năm 2010 gồm các ứng viên có tên dưới đây:

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NHÂN VIÊN NĂM 2010
STT
Mã số
Họ
Tên
Ngày sinh
Vị trí tuyển dụng
 1 45
Dương Văn
Dũng
15/01/1983
Trợ lý kiểm toán viên
 2 64
Nguyễn Cáp Tiến
Đạt
15/12/1988
Trợ lý kiểm toán viên
3
68
Trần Minh
Giang
03/07/1988
Trợ lý kiểm toán viên
4
10
Trịnh Ngọc
Hưng
21/02/1988
Trợ lý kiểm toán viên
 5 09
Trần Công
Nhân
24/09/1988
Trợ lý kiểm toán viên
 6 65
Lê Minh
Sơn
28/01/1987
Trợ lý kiểm toán viên
 7 13 Nguyễn Văn
Tùng
20/04/1987
Trợ lý kiểm toán viên
 8  010 Nguyễn Phương
Thuý
20/12/1987
Nhân viên hành chính tổng hợp
Cập nhật lần cuối + 22/07/2010 10:58:00 SA
Lượt xem:705