Chế độ kế toán kiểm toán

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Nhận cổ tức bằng cố phiếu không được ghi nhận doanh thu

Theo UBCK, việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu không có sự chuyển giao về lợi ích kinh tế nên không đạt đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ghi nhận doanh thu.
Vụ chế độ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính) vừa tổ chức thảo luận về dự thảo thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào vấn đề kế toán trường hợp nhà đầu tư được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo SCIC và một số tổng công ty khác, trường hợp nhà đầu tư được nhận cổ tức bằng cổ phiếu thì nhà đầu tư cần phải ghi nhận doanh thu tài chính. Nếu không ghi nhận doanh thu thì báo cáo tài chính sẽ phản ánh không trung thực, đồng thời ảnh hưởng đến chỉ tiêu xếp hạng doanh nghiệp, quỹ lương...

Tuy nhiên, ủy ban chứng khoán Nhà nước, hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam cho rằng, trường hợp nhà đầu tư được nhận cổ tức bằng cổ phiếu thì nhà đầu tư không ghi nhận doanh thu tài chính là phù hợp với thông lệ quốc tế và với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Vì khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu không có sự chuyển giao về lợi ích kinh tế nên không đạt đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ghi nhận doanh thu. Ngoài ra, chế độ kế toán Việt Nam được xây dựng trên nguyên tắc giá gốc nên việc không ghi nhận doanh thu tài chính đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán.


Nguồn Đầu tư chứng khoán
Cập nhật lần cuối + 14/06/2011 8:51:00 SA
Lượt xem:6477